Augmenta l'oferta de places PIR per a la convocatòria 2019-2020

Publicat el 12 de Setembre de 2019

El Ple de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut (SNS), presidit per la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social en funcions, María Luisa Carcedo, va acordar a la fi de juliol incrementar en un 13,5% l'oferta de places de Formació Sanitària Especialitzada per a la pròxima convocatòria 2019-2020, passant de 8.402 places a 9.539 places (668 d'elles, reservades a persones amb discapacitat). Totes les Comunitats Autònomes han elevat la seva oferta de places de Formació Sanitària Especialitzada, sent les Illes Balears una de les regions que registra un major increment (39,5%), juntament amb Navarra (31,5%), Extremadura (27,7%), Castella i Lleó (26,9%) i Aragó (22,1%).

En concret, l'oferta de places PIR ascendirà a 189, enfront de les 141 de la convocatòria anterior, la qual cosa representa un increment del 34,04%, registrant-se el major augment de places des que va començar a desenvolupar-se l'especialitat a nivell estatal, l'any 1994.

En el seu comunicat de premsa, el Ministeri assenyala que, des del mes de desembre de 2018 fins a juliol de 2019, s'han acreditat 1.508 noves places per a la Formació Sanitària Especialitzada, la qual cosa suposa un 15,7% més respecte a la convocatòria 2018/19.

D'acord amb les dades, Balears és una de les autonomies que més han augmentat la seva acreditació de places, un 38,4%, juntament amb Extremadura (39,2%), Navarra (24,9%), Cantàbria (20,6%) i Andalusia (19,2%).

Infermeria és l'especialitat que ha experimentat el major increment de places acreditades respecte a l'any passat. Unes altres de les especialitats que incrementen sensiblement la seva oferta són Psicologia Clínica (30,1%) i Geriatria (25%).

Com a novetat en el Ple de la Comissió, celebrat el 29 de juliol, es varen incorporar modificacions en l'Ordre de convocatòria de les places de FSE. Entre els aspectes més importants, destaca la reducció del nombre de preguntes (s'hauran de contestar 175 més de 10 de reserva) i el temps de l'examen, que serà de quatre hores, i no de cinc.

Així mateix, el Ministeri afirma haver agilitat i facilitat el procediment per a realitzar la sol·licitud electrònica de l'examen, que també es pot presentar en suport paper sempre que s'empleni per mitjans informàtics (no s'admetran formularis emplenats a mà).