Audiència del President del Govern de les Illes Balears amb membres de la Junta del COPIB

Publicat el 15 de Juny de 2012

Audiència del President del Govern de les Illes Balears amb membres de la Junta del COPIB

El passat dia 7 va tenir lloc l'audiència del president del Govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, amb el degà del COPIB, Javier Torres, i diversos membres de la Junta de Govern.

En el transcurs de la mateixa, se li va transmetre la preocupació dels professionals de la Psicologia per la situació actual que està afectant als sectors desfavorits (immigració, víctimes, discapacitats, gent gran, etc.) motivat per la crisi i les retallades a l’atenció per part dels professionals. Es va aprofitar, també, per expressar-li que el Col·legi de Psicòlegs estava a la seva disposició per a qualsevol col·laboració i assessorament que tengui a veure amb l'àmbit de la Psicologia.

El president de la comunitat autònoma, José Ramón Bauzá, va agrair el treball que estan duent a terme els professionals de la Psicologia, considerant-los un pilar bàsic, tant del sistema d'atenció primària com el de l'especialitzada, en l'atenció als usuaris i sobretot en aquests moments, en els quals l'actual situació de crisi ha generat un augment de la demanda en l'àmbit de la salut mental, àmbit on bona part d'aquests professionals realitza la seva labor assistencial.

També va tenir paraules de reconeixement per a l'àrdua labor que, històricament, s'ha duit a terme, des de la Psicologia privada, en la normalització, estandardització i generalització de la Psicologia com a disciplina imprescindible en la solució d'altres qüestions que transcendeixen l'àmbit de la salut, la qual cosa s’avala amb l’evidència científica.

Va reconèixer amb satisfacció la disposició del Col·legi Oficial de Psicologia en la seva proposta de col·laboració institucional.

No obstant això, va expressar que l'actual situació de crisi generalitzada i la deficient situació econòmica, per la qual travessa el Govern Balear, farà imprescindible prendre certes mesures que poden afectar no només a la impossibilitat d'ampliar els recursos assistencials en els propers exercicis sinó que impliquin la necessària reestructuració dels existents en l'actualitat.