Aprovació de l'avantprojecte de la llei de cures pal·liatives

Publicat el 25 de Maig de 2011

El Consell de Ministres va aprovar divendres passat 13 de maig de 2011, l'avantprojecte de Llei de Cures Pal·liatives i Mort Digna, mitjançant el qual es pretén garantir una atenció de qualitat a les persones en les fases avançades de la seva malaltia, per millorar la seva qualitat de vida i evitar qualsevol sofriment innecessari.

El text recull els drets dels pacients al final de la seva vida i els deures del personal sanitari i de les administracions sanitàries encarregades de la seva cura, amb la finalitat de crear una normativa comuna que afecti a tot el territori espanyol. Alguna de les mesures que es contemplen en la nova llei inclouen el dret a la informació assistencial, el dret a la presa de decisions, el dret al tractament del dolor, el dret a l'acompanyament i el dret a la intimitat personal i familiar.

La futura norma també estableix que tota persona major d'edat i amb plena capacitat d'obrar té dret a manifestar anticipadament la seva voluntat sobre les cures i el tractament assistencial que desitja rebre en el procés final de la seva vida.

Una vegada aprovat pel Consell de Ministres, la llei passarà directament als òrgans consultius i al Consell Interterritorial de Salut per a la seva posada en comú entre les comunitats autònomes. Acabat aquest procés, i ja en el mes de juny, es portarà novament al Consell de Ministres perquè s'aprovi el projecte de llei i pugui iniciar-se la tramitació parlamentària al Congrés dels Diputats.

Segons les previsions del Ministeri de Sanitat, l'objectiu és que la llei, que entrarà en vigor un mes després de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), pugui aprovar-se abans que acabi l'any, tenint en compte que la tramitació parlamentària sol demorar-se entre quatre i sis mesos.