Ampliada la convocatòria per a participar en un estudi per a analitzar l'atenció psicològica durant les cures pal·liatives i el procés de dol

Publicat el 7 de Maig de 2019

En virtut del conveni de col·laboració signat entre l’AECC i el COPIB, es durà a terme conjuntament la realització de l'estudi “Gestió de l'assistència psicològica i del procés de dol en cures pal·liatives i en atenció primària a Balears: situació actual i propostes”.

L'objectiu d'aquest estudi és doble. D'una banda, es realitzarà un estudi poblacional sobre la situació de les cures pal·liatives a Balears per a analitzar l'atenció psicològica en fase pal·liativa, a nivell assistencial i domiciliària i, per una altra, l'atenció del dol, des d'Atenció Primària, amb l'objectiu de comprovar el nivell d'atenció en dol per part dels equips de suport de cures pal·liatives i analitzar la medicalització de les persones en dol, així com la derivació a serveis especialitzats.

Per al correcte desenvolupament d'aquest estudi, l’AECC necessita la col·laboració de professionals de la Psicologia capacitats en psicooncologia i en psicologia general sanitària. El grup de treball específic que es crearà a aquest efecte estarà coordinat per Pablo Rodríguez, psicooncòleg i responsable de l'àrea de psicooncologia de l’AECC Balears.

Els requisits dels professionals que formaran part d'aquest grup, constituït per dos col·legiats/des de Mallorca, un/a d'Eivissa / Formentera i un/a de Menorca, seran:

▪ Ser psicòleg/oga col·legiat/da amb el títol d’especialista en Psicologia Clínica o amb l’acreditació com a Psicòleg General Sanitari (màster u homologació) i estar al corrent del pagament de les quotes al COPIB. 

▪ Tenir un títol de Màster en Psicooncologia o comptar amb l'Acreditació en Psicooncologia i Cures Pal·liatives atorgat pel Consell General de la Psicologia d'Espanya. 

▪ Acreditar experiència d'almanco tres anys en cures pal·liatives i/o dol.

Si estau interessats a participar d'aquest estudi, heu de remetre el vostre currículum juntament amb la documentació acreditativa per correu electrònic fins a les 14.00 hores del 31 de maig de 2019 a la següent adreça: copib@cop.es

No s’acceptarà documentació lliurada fora d’aquest termini.