Activació de l'àrea privada a la web del COPIB

Publicat el 20 de Febrer de 2012

De dos anys ençà, el COPIB utilitza el web com una eina fonamental en la transmissió de la informació de l’organització col·legial. Per aquest motiu, constantment es produeix una millora substancial del seu aspecte i continguts que permeti garantir que la informació (publicacions, convocatòries, premis d'investigació, convenis de col·laboració del COPIB, ajudes, selecció de llocs de feina, informació del Consell General de COPS, notificacions, etc.) arribi a tots/es els/les col·legiats/des amb la major promptitud possible.

Amb el mateix esperit d’innovació hem incorporat al web del COPIB una àrea privada del COPIB amb accés restringit, en la qual es depositarà informació relativa a documentació de cursos, informes interns del Consell General de COPS així com qualsevol altra informació rellevant i d’interès col·legial.

Esperam que aquesta nova iniciativa engegada pel COPIB sigui de l’interès de tots els col·legiats/des.