35 professionals de la psicologia varen seguir l'activitat formativa del COPIB sobre ‘Trauma i TEPT’, impartida per Eva María Jiménez

Publicat el 23 de Febrer de 2021

La reconeguda psicòloga Eva María Jiménez, directora de l'Institut de Psicologia Forense, va impartir els passats 12 i 13 de febrer el curs “Trauma i TEPT: Avaluació i intervenció en context clínic i forense i la seva relació amb la violència”, amb l'objectiu de facilitar pautes i protocols d'avaluació, actuació i intervenció en casos de traumes i contexts de violència, així com conèixer les diferents vies de derivació i comunicació amb els agents judicials.

Un total de 35 persones varen participar en la formació organitzada pel COPIB, que va comptar també amb la participació de professionals col·legiats d'altres províncies.

Utilitzant continguts teòrics i pràctics, Eva María Jiménez va propiciar la participació dels assistents, que varen obtenir coneixements avançats per a ajudar en la diferenciació del concepte de trastorn per estrès agut (TEA) i el trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT), així com en el diagnòstic diferencial aplicat en contexts forenses.

Cal recordar que una de les situacions més difícils a les quals es pot enfrontar una persona és als traumes per violència (rebuda i presenciada). Per tant, l'avaluació i intervenció en els casos de violència i/o on s'originen traumes són molt freqüents, tant en la pràctica pública com privada, i requereix una especialització en les seves metodologies, proves avaluatives i diferents formats a l'hora d'abordar-los i transmetre les nostres conclusions/diagnòstics tant en el camp clínic com forense.