10 d’octubre, Dia Mundial de la Salut Mental: El COPIB reclama més acció i inversió a favor de la salut mental

Publicat el 9 de Octubre de 2020

Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental el divendres 10 d'octubre, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) reclama a les administracions competents major acció i inversió a favor de la salut mental, per a garantir la cobertura de les necessitats d'atenció mental ciutadanes i l'accés a uns serveis i una atenció professional de qualitat en tots els nivells de la sanitat pública. Els professionals de la Psicologia de les Illes destaquen que la falta crònica d'inversió en la promoció, prevenció i atenció de la salut mental durant anys s'ha vist agreujada ara per la crisi del SARS-CoV-2, obstaculitzant una resposta adequada. En aquest sentit, demanen reforçar els dispositius sanitaris i assistencials especialitzats amb professionals de la psicologia clínica i un increment del nombre de places PIR que s'ofereixen per a formar a residents als hospitals públics.

Des del COPIB recorden que la salut mental és una de les àrees més desateses de la salut pública a tot el món, malgrat que prop de mil milions de persones viuen amb un trastorn mental, tres milions de persones moren cada any pel consum nociu d'alcohol i una persona se suïcida cada 40 segons, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). No obstant això, relativament poques persones tenen accés a serveis de salut mental de qualitat o a tractaments per a la seva afecció i la crisi sanitària sobrevinguda pel SARS-CoV-2 no ha fet sinó agreujar la situació, interrompent a vegades els serveis assistencials i alterant el seu funcionament.

A les mancances del sistema, cal afegir-hi ara les repercussions addicionals per a la salut mental de la població que està suposant afrontar els canvis socials, econòmics, personals i laborals derivats de la pandèmia. L'OMS ja ha alertat que tots aquests factors poden comportar un increment en el nombre de suïcidis i trastorns, especialment en els grups més vulnerables davant aquesta situació, i de fet ja s'ha pogut constatar com la sensació d'incertesa, desprotecció i aïllament han incidit en un augment del malestar emocional i derivat a estats d'ansietat patològics i alteracions d'ànim.

El COPIB incideix en què la magnitud del problema i la falta crònica d'inversió en la promoció, prevenció i atenció de la salut mental durant anys s'han vist agreujades ara, obstaculitzant una resposta adequada i deixant que la gran majoria de les necessitats ciutadanes relacionades amb aquesta àrea segueixin sense atendre's.

En aquest context, el COPIB considera urgent dotar de més recursos econòmics i humans tots els dispositius assistencials, incrementant el nombre de places PIR que s'ofereixen per a formar a residents als hospitals públics i reforçant les plantilles amb més psicòlegs clínics, especialment en les Unitats d’Atenció i Prevenció del Suïcidi dels Hospitals de les Illes; en les pròpies Unitats de Salut Mental (USM), on la baixa ràtio de psicòlegs impedeix fer un treball assistencial de qualitat i trastorns mentals que poden revestir gravetat s'atenen cada mes i mig, i en els equips d'urgència de tots els centres hospitalaris.

Així mateix, incideixen en la necessitat d'incorporar serveis d'atenció psicològica en l'Atenció Primària per a atendre les necessitats immediates de les persones que acudeixen cercant ajuda a aquest nivell; evitar la prescripció abusiva d'antidepressius, ansiolítics i fàrmacs associats, i com a mesura preventiva i de detecció precoç de les persones més vulnerables i amb el risc de conducta suïcida.

Finalment, el COPIB fa una crida a tota la ciutadania per a adoptar mesures concretes, com recomana l'OMS, a favor de la nostra la salut mental individual i la dels nostres amics i familiars que estiguin afectats per un trastorn mental; en l'àmbit laboral, als ocupadors, adoptant mesures per a establir programes de benestar dels treballadors; a nivell governamental, adoptant un compromís seriós d'establir o ampliar els serveis de salut mental; i als mitjans de comunicació, explicant i informant sobre què més pot i ha de fer-se perquè l'atenció de la salut mental sigui una realitat per a tots.