Reunió del Grup de Treball “Psicologia i Coaching” el 5 de novembre.

En la darrera reunió del grup de treball “Psicologia i Coaching” celebrada el passat 5 de novembre, es va seguir treballant en el futur document per a l’“Acreditació del Psicòleg/oga Coach”. Basant-nos en els documents ja existents dels col·legis de Madrid, Catalunya i Andalusia, intentam dissenyar un procediment propi adaptant-lo a les característiques de la nostra Comunitat i del COPIB. Els membres del grup de treball es varen comprometre a seguir treballant en el projecte i a presentar els avanços en la propera reunió del mes de desembre.