Grup de Treball de Psicologia i Coaching: Resum memòria 2014

GRUP DE TREBALL: PSICOLOGIA I COACHINGDurant l’any 2014 el grup ha continuat treballant en la línia dels objectius de difusió i consolidació del coaching psicològic en el COPIB i a la nostra Comunitat Autònoma. Fonamentalment s’ha treballat en la creació del protocol d’acreditació del “Psicòleg/oga Expert/a en Coaching” i en l’organització, programació i difusió de la Formació en Coaching Psicològic. Per dur endavant aquesta feina, el grup s’ha reunit un cop al mes, a més d’assignar tasques entre reunions als diferents membres dels grup.

ACTIVITATS REALITZADES PEL GRUP DE TREBALL DURANT EL 2014

 • Presentació a la Junta Permanent del COPIB per a la seva aprovació de l'esborrany, i posteriorment del document, per a l’“Acreditació del Psicòleg/oga Expert/a en Coaching”.
 • Preparació i presentació al COPIB per a la seva aprovació del “Curs de Formació en Coaching Psicològic”, de 50 hores, vàlid per a l'acreditació del Psicòleg/oga Expert/a en Coaching.
 • Programació de la primera edició del “Curs de Formació en Coaching Psicològic” del COPIB. Inici previst el 8 de novembre de 2014, i finalització el 24 de gener de 2015.
 • Tasques de difusió del “Curs de Formació en Coaching Psicològic”.
 • Participació en IV Encontre de Psicologia mitjançant l’organització i impartició del Taller de Cine Coaching (24 de novembre de 2014).
 • Es posposa el “Curs de Formació en Coaching Psicològic”. Organització i programació de la nova edició. Previst del 21 de març al 23 de maig de 2015.
 • Participació en el programa d’IB3 ràdio “Balears fa Ciència” (6 de desembre de 2014).
 • Presentació de dues accions formatives pel Pla de Formació del COPIB 2015. A més del ja esmentat “Curs de Formació en Coaching Psicològic”, es presenta un segon curs sobre “Coaching i Comunicació”

ACCIONS QUE ES PLANTEJA EL GRUP DE TREBALL A REALITZAR DURANT EL 2015.

 • Seguim treballant en la difusió de la nova edició del “Curs de Formació en Coaching Psicològic”, a la UIB, Associacions, Xarxes Socials i mitjans de comunicació.
 • Nou Taller de Cine Coaching (4 de març).
 • Participació amb un taller de Coaching a les XXII Jornades de Psicologia de la UIB.
 • Participació en el Foro de RRHH per difondre la figura del Psicòleg/oga Expert en Coaching entre professionals de RRHH.
 • Creació i constitució del “Comitè d’Experts” per a l’acreditació de Psicòleg/oga Expert en Coaching.
 • Creació i constitució d’un Servei de Supervisió de processos de coaching per a persones interessades en acreditar-se.
 • Inici de la Formació en "Coaching Psicològic" el 21 de març i que finalitzarà el 23 de maig de 2015 amb una durada de 50 hores i tres processos de Coaching.
 • Seguir treballant en el desenvolupament d’idees i executar accions per a la difusió i consolidació de la figura de Psicòleg/oga Coach a la nostra Comunitat Autònoma.