El passat 3 d'octubre es realitzà la segona reunió del Grup de Treball de “Psicologia i Coaching”

Cadascun dels assistents va donar la seva opinió sobre les lectures realitzades dels articles sobre coaching del número 56 de la revista INFOCOP.

Vàrem comentar temes relacionats amb la nova perspectiva que donava el coaching en relació al rol que assumeix el coach respecte al client. Es va ressaltar com el COPIB pot prendre posició en l'àmbit del coaching per generar ‘marca’. La importància del pes legal que tenen els col·legis de psicòlegs per valorar i controlar la qualitat del psicòleg-coach. La problemàtica dels coach junior per aconseguir certificacions per falta d'oportunitats per realitzar hores de coaching. I es varen valorar els possibles noms per assignar al psicòleg acreditat com a coach: psicòleg/oga expert en coaching; psicòleg/oga coach; o psicòleg/oga especialista en coaching.

Finalment, es va acordar a treballar des del grup de “Psicologia i coaching” en els requisits per a la certificació del psicòleg-coach des del COPIB. Com a base es partiria dels treballs realitzats per altres col·legis com els de Madrid o Catalunya. També es podrien aprofitar les condicions que marquen les associacions de coaching (AECOP, ICF, ASESCO) per orientar el disseny d'aquesta certificació.

Es va tancar la reunió amb el compromís dels assistents a treballar des dels documents ja existents d’“Acreditació de psicòleg/a coach” de Madrid i Catalunya per elaborar un esborrany conjunt del que serà la futura acreditació des del COPIB.