El COPIB dóna la benvinguda al Grup de Treball de Psicooncologia i Cures Pal·liativesLa seu del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) va acollir la presentació del primer Grup de Treball de Psicooncologia i Cures Pal·liatives de les Illes Balears. El col·lectiu format per professionals de la Psicologia especialitzats en l'atenció de malalts oncològics, pacients amb malalties greus en estat avançat i familiars afectats va donar a conèixer les principals línies de treball que impulsen en un acte que va comptar, entre d’altres, amb la presència del degà del COPIB, Javier Torres, i de la responsable de la Vocalia de Psicologia Clínica i de la Salut, Mariona Fuster.

Teresa Ferrer, Cati Garau, Agnés Oliver i Kika Rul·lan, integrants del grup de treball, varen explicar que la decisió d'incorporar-se al COPIB respon a l'objectiu de defensar amb major força el treball que realitzen aquests professionals en la sanitat pública balear i contribuir al desenvolupament d'aquesta disciplina en tots els seus vessants fomentant la participació i l'intercanvi de coneixements i experiències amb tots els col·legiats i els especialistes que desenvolupen la seva labor en aquest àmbit distribuïts a la xarxa de centres i hospitals de les Illes, la xarxa d'Atenció Primària i associacions.

Les representants del Grup varen indicar que l'objectiu últim que es persegueix és afavorir una millor atenció del pacient i varen defensar que per aconseguir-ho és fonamental cuidar l'àmbit psicològic dels pacients oncològics i amb malalties greus, així com dels seus familiars, per afavorir la seva adaptació a les noves circumstàncies que vagin sorgint en el procés de la malaltia.

Amb aquesta finalitat, el col·lectiu promou actuacions orientades a afavorir el desenvolupament d'aquesta disciplina en tots els seus àmbits; difondre el paper dels professionals de la Psicologia en aquest camp al món sanitari en particular, i en la societat en general; unificar metodologies de treball; promoure la docència i la formació específica en aquest camp; impulsar, juntament amb altres Grups de la resta de l'Estat l'acreditació Col·legial d'Especialista en Psicooncologia i l'Acreditació Col·legial d'Especialista en Cures Pal·liatives, afavorir la recerca interhospitalària, entre altres temes.