Constitució del Grup de Treball de Mindfulness de Menorca

El passat dia 21 de setembre de 2015, la Junta de Govern del COPIB va aprovar la creació d’un grup de treball que sorgeix de la motivació per estudiar i dinamitzar temes i àrees que reflecteixin la situació actual de la Psicologia.

GRUP DE TREBALL:
MINDFULNESS DE MENORCA

Coordinadors:
Marta Osuna Cerezo (col·legiada B-01492)Objectius:

 • Organitzar un grup de pràctica en mindfulness a l’illa de Menorca.
 • Aprofundir i consolidar coneixements en mindfulness creant un grup de treball teòric en què es treballi una bibliografia extensa.
 • Mantenir i ampliar la base de dades: investigacions, estudis, projectes i recursos didàctics accessibles a tots els interessats a un web compartit pel grup de mindfulness de Balears.
 • Coordinació amb els grups de treball de mindfulness de Mallorca i Eivissa.
 • Informar a la resta de col·legiats sobre activitats diverses relacionades: local, nacional i internacional (ponències, congressos, pràctiques, cursos, etcètera).
 • Crear llaços comunicatius amb altres institucions a nivell nacional (universitats,associacions, etcètera).

En comú amb els Grups de Treball de mindfulness de Mallorca i Eivissa:

 • A mig termini: Estudiar possibles camps i àrees d'aplicació que poguessin beneficiar-se en el context de les Illes Balears.
 • A llarg termini:
  • Promocionar i executar estudis d'investigació aplicada.
  • Proveir una base d'experts que puguin participar en projectes de diferent índole (training, sensibilització, desenvolupament d'equips o persones, lideratge d'investigacions, etc.).

Activitats:

 • Cursos presencials de tipus experiencial setmanal o quinzenal.
 • Cursos presencials de tipus teòric-pràctic trimestrals.
 • Butlletí Menorca: Comunicació via mail quinzenal d’informacions d’interès, documents, etc.
 • Reunions online i presencials amb els membres del grup de treball de Balears.