Reunió del Grup de Treball de Psicologia de la Intervenció en Emergències i Catàstrofes a la seu del Consell General de Psicologia.

El passat 23 de novembre de 2013 es va celebrar a Madrid la reunió del Grup de Treball de Psicologia de la Intervenció en Emergències i Catàstrofes, amb l’assistència dels representants de tots els Col·legis Oficials de Psicologia de les diferents comunitats autònomes.

A la reunió el Coordinador, Javier Torres, va informar que en quant al Procediment d’Acreditació de Psicòleg/a Expert/a en Psicologia d’Emergències i Catàstrofes, només resta pendent que la Junta del Consell General de COP unifiqui criteris i aprovi un únic document d’acreditació, però que actualmente està paralitzat.

El Coordinador del Grup de Treball informa de les propostes de la EFPA:

  • La creació d’un Procediment d’Acreditació a nivell europeu, exactament, un Certificat Especialista EuroPsy en Desastres, Crisi i Psicologia del Trauma, però que només s’acordarà si es compta amb un suport suficient d’associacions membres de la EFPA (Consells Estatals i Associacions, en funció de còm estigui regularitzat cada país).
  • La creació d’un Codi Deontològic unificat.

Es tracta el tema sobre la publicació del Reial Decret 632/2013, de 2 d’agost, d’assistència a les víctimes d’accidents d’aviació civil i els seus familiars i la repercusió que pot tenir per els professionals de la Psicologia. S’ informa que des del Consell Estatal s’han realitzat les següents gestions:

  • Entrevista amb la Ministra de Foment, Sra. Ana Pastor, oferint disponibilitat i col·laboració del Consell General de COP en tots aquells temes que tenguin que veure amb la intervenció psicològica i donar a conéixer el treball que des de cada COP es realitza en Intervenció Psicològica en Crisi, Desastres i Emergències.
  • Que s’ha sol·licitat entrevista amb el Ministre d’Interior, Sr. Jorge Fernández, i que encara s’espera reposta.
  • Que des del Consell Estatal s’ha enviat una carta a tots els Directors de les companyies aèries que operen a Espanya per oferir-lis col·laboració en quant a la elaboració dels plans i/o procediments de suport psicològic a víctimes i familiars de catàstrofes aèries, en virtud de l’article 15.

El Coordinador del GT informa que el dia 11 de noviembre de 2013, es va presentar a la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) la “Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias (RIPE)”, amb la presència d’ambaixadors, diplomàtics, empreses, etc i amb la presència institucional dels Cossos de Seguretat de l’Estat.

I en darrer terme, la representant del COP Galicia informa sobre la tragèdia ferroviària a Santiago de Compostela i l’anàlisi de la intervenció psicològica realitzada pel Grup de Intervenció en Emergències del COP Galicia, que s’ha reflexat en el document “Circular informativa del Colexio Oficial de Psicoloxia de Galicia, Especial GIPCE”. (S’adjunta pel seu coneixement).

S’informa de la organització d’unes Jornades d’Emergències a celebrar el mes d’Octubre o Novembre de 2014 a Bilbao i de la organització d’un Curs d’Emergències, a Barcelona, previst pels dies 9 i 10 de maig de 2014.