Reunió del Degà del COPIB i la Vocal d’Intervenció en Emergències amb el Director General d’Emergències i el Director del Centre d’Emergències 112El passat 2 de setembre, en Javier Torres -degà del COPIB- i n’Antònia Ramis –vocal d’Intervenció en Emergències del COPIB-, com a coordinadors del GIPEC, mantingueren una reunió amb el director del Centre d’Emergències-112, Sr. Vicente Soria.

A la reunió es varen supervisar les línies que defineixen l’actual conveni per a la prestació del suport psicològic a les persones en situació de crisi i emergència i, en l’àmbit de coordinació, es va fer una valoració del servei i es compartiren tota una sèrie de consideracions amb l’objectiu de millorar el protocol i procediment d’activació de la demanda d’atenció psicològica. El COPIB considera que, com a cos intervinent d’emergències, es pot optimitzar i millorar el servei.

Així mateix, el 8 de setembre es va fer extensiva la reunió amb la presència de la vocal i coordinadora del GIPEC d’Eivissa, Minaya Benavente, amb el director general d’Emergències i Interior, Sr. Pere Perelló.

A aquesta reunió es compartí amb el director general la valoració del Servei, qui manifestá la seva predisposició en millorar i facilitar tots els recursos necessaris perquè el GIPEC, com a dispositiu d’intervenció de l’112, pugui exercir l’atenció psicològica seguint els criteris de qualitat.