Programa d'avaluació, diagnòstic i tractament a menors víctimes de violència sexual de la Junta de Andalucía

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Socials de la Junta de Andalucía presenta un nou protocol per a les actuacions i derivació al Programa d'Avaluació, Diagnòstic i Tractament a Menors víctimes de violència sexual, amb el qual tracta d'agilitar i coordinar les intervencions en aquest tipus de maltractaments a Andalusia donada la seva especificitat.

Aquest nou marc de referència per als diferents àmbits i sectors professionals implicats defineix de manera específica les actuacions i funcions de cada part implicada. Així, estableix amb claredat el procediment d’allò que s'ha de fer, com s'ha de fer i qui l'ha de fer, per facilitar l'acompanyament, l'ajuda i l'atenció especialitzada, mantenint en tot moment una perspectiva flexible i adaptada a les necessitats dels nins, nines i adolescents que són víctimes d'aquest tipus de violència.

Des de la Vocalia d’Igualtat i Gènere del COPIB pensam que és interessant poder apropar-vos aquest document a totes les persones que treballau en l’àmbit de família i menors perquè pugueu tenir en compte les reflexions i aportacions que s’hi realitzen.

Trobareu tota la informació als següents enllaços:

http://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/boletines/difusprotocolo/difusprotocolo.html

http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/descargar.aspx?id=4751&tipo=documento

Vos deixarem també penjat a l’espai web de la Vocalia d’Igualtat i Gènere el document complet.