Esport - Resum de la reunión de la Divisió Estatal de Psicologia de l'Esport celebrada a València

El passat dia 30 d’abril vaig assistir a la reunió de la comissió estatal de psicologia de l’esport a València en la qual el coordinador ens va informar de les passes a seguir per tal de seguir configurant la recent creada Divisió estatal de psicologia de l’esport, de la que algun de vosaltres ja en formau part com a membre ordinari (des del moment que vos heu inscrit a la mateixa –per cert els que no ho hagin fet seria adient que ho féssiu, per fer-ho vos podeu adreçar a: http://www.cop.es/index.php?page=PACFD i dirigir-vos al formulari d’incorporació per omplir les dades que es demanen).

En aquesta mateixa pàgina web ja teniu informació d’aquesta divisió que pot ser del vostre interès.

La reunió es va centrar, per una part, en les mesures que la futura Junta de la Divisió (que s’està conformant –de fet queda per triar dos vocals entre persones de reconegut prestigi en l’àrea-) hauria de fer, entre d’altres es varen assenyalar: la difusió d’aquesta àrea professional, l’establiment de relacions amb institucions públiques i privades relacionades amb l’esport, etcètera.

I, per altra part, es va xerrar dels criteris d’acreditació de les persones que es dediquen a treballar en aquesta àrea. De fet, ja en el reglament de règim intern (apartat dels membres acreditats) hi comença a haver alguns punts que van en aquesta direcció.