Esport - Creació de la Divisió de Psicologia de l'Activitat Física i l'Esport

La Divisió de Psicologia de l'Activitat Física i l'Esport (PACFD) ha estat creada pel Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs (COP) per unificar a nivell nacional un àmbit d'actuació professional de la Psicologia, com és l'àrea d'intervenció en l'esport i l'exercici. L'objectiu perseguit és coordinar, integrar i desenvolupar les activitats científico-professionals dels col·legiats/des especialitzats/des en aquesta àrea, tractant de potenciar un servei de qualitat a la societat a què s'orienta la intervenció professional.

Cercam, en síntesi, una optimització dels recursos disponibles i una millora constant dels coneixements i competències professionals, tant per al col·legiat/da professional de l'àrea com per a la societat, vetllant per garantir un servei de qualitat mitjançant l'acreditació de les competències professionals en la matèria. A més d'actuar com a òrgan assessor davant els diferents òrgans de govern del Consell General del COP en totes aquelles qüestions relatives a la nostra àrea d'intervenció.

Si desitjau més informació de la divisió, així com formar part de la Divisió de Psicologia de l'Activitat Física i l'Esport com a membre ordinari, emplenau les dades que siguin pertinents en el formulari que apareix al web del Consell del COP: http://www.cop.es/index.php?page=PACFD