El COPIB s'adhereix a la campanya <em>“No i punt!” Palma lliure d’agressions sexistes</em>

Recentment, des de l’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics de l’Ajuntament de Palma s’ha posat en marxa la Campanya ‘No i punt’, la qual pretén sensibilitzar i aconseguir una major coresponsabilitat social en l’abordatge de les agressions sexistes, enteses com les conductes exercides sobre una persona per motius de gènere, orientació sexual o aspecte físic en relació amb els estàndards estètics.

D’aquesta manera, la campanya dirigida principalment al jovent de Palma tracta de conscienciar, visibilitzar i prevenir comportaments sexistes que encara avui en dia perduren i ho fa tenint en compte 3 grups diana: persona/es agressora/es, víctima i espectadors i/o espectadores.

Així, la campanya transmet missatges molt clars com aprendre a posar límits i respectar-los (‘No és No’), no utilitzar d’excusa de l’alcohol o la desinhibició d’ambients festius per justificar actes sexistes i aprendre a identificar agressions sexistes com:

  1. Comentaris ofensius i/o degradants.
  2. Abusos verbals o qualsevol altre comportament hostil com insults, burles, comentaris despectius sobre la persona, floretes verbals indesitjades... que tenen per objectiu ridiculitzar una persona o un grup. -
  3. Formes no benvingudes de contacte físic, tocaments no desitjats que incomodin o violentin la persona o el grup que els pateix.
  4. Exhibició de símbols sexistes ofensius.

Des de la Vocalia d’Igualtat i Gènere del COPIB, trobam força interessant que les institucions públiques realitzin aquests tipus d’accions que permetin visibilitzar la necessitat de seguir treballant per promoure un tracte més igualitari entre homes i dones.

Podeu trobar informació detallada de la campanya ‘No i punt!’ a: http://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_99951_1.PDF