El COPIB constata el creixent nombre de casos de violència i assetjament escolar per raons d'orientació sexual

Els professionals de la Psicologia a Balears es mostren preocupats pel creixent nombre de casos de violència i assetjament escolar per raó d'orientació o identitat sexual que s'ha detectat en els últims temps i fan una crida a les administracions per donar una resposta ràpida i coordinada per evitar que el problema vagi en augment. El degà del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB), Javier Torres, afirma que “les institucions públiques haurien de ser molt sensibles amb aquesta problemàtica i haurien de plantejar millorar i ampliar els recursos de suport psicològic”.

Per aquest motiu, membres de la Junta directiva del Col·legi han mantingut una reunió amb els responsables de l'Associació Ben Amics. En la trobada, ambdues entitats han acordat una col·laboració més estreta, que es concretarà amb la propera signatura d'un acord que facilitarà, d'una banda, un coneixement més profund per part dels professionals del COPIB sobre les principals problemàtiques que acusa el col·lectiu LGTBI i que serviran per elaborar protocols d'intervenció amb garanties des de la perspectiva psicològica. D'altra banda, l'acord afavorirà una major difusió dels serveis que ofereix l'Associació.

Entre els diferents assumptes que s'han abordat, el COPIB ha defensat la necessitat de reforçar l'atenció psicològica a les àrees i departaments que estan relacionats amb l'avaluació i el tractament de menors víctimes d'abusos per afavorir una major celeritat en l'atenció i assegurar que es duu a terme amb totes les garanties professionals. En la mateixa línia, els representants de la Junta han exposat la conveniència d'incrementar el nombre de professionals de la Psicologia en altres serveis adscrits a la Direcció general de Família i Menors com el Punt de Trobada Familiar, Pisos Tutelats, Centres per a Menors que compleixen mesures judicials, etc. per tractar amb profunditat les diferents problemàtiques i situacions de crisis que afecten a menors i les famílies.


Encara que és difícil quantificar en dades objectives aquest tipus de violència, el nombre de consultes que tracten aquest tipus de problemes ha experimentat un notable augment i representen un nou tipus d'assetjament cap a un col·lectiu vulnerable com és el de LGTB. Amb l'objectiu de combatre i prevenir aquest tipus de conductes i ajudar als menors que són víctimes, el COPIB ja ha començat a treballar en aquesta línia i té previst crear un Grup de Treball específic sobre intervenció Psicològica en població LGTB, que reunirà a professionals de la Psicologia interessats a treballar conjuntament amb les administracions, associacions i entitats competents en la matèria en el desenvolupament d'actuacions de caràcter divulgatiu, preventiu i d'intervenció professional.

A la reunió, hi han assistit Jan Gómez, representant de l’Associació Ben Amics, el degà del COPIB, Javier Torres, i la responsable de la Vocalia d'Igualtat i Gènere del COPIB, Ana María Madrid.