Educativa - Informe PISA

Des de fa un temps, quan es parla d’educació sempre es fa alguna referència o comentari sobre el programa PISA. Ara bé, per tenir una idea més clara sobre ell us adjuntam aquest arxiu que explica bastant bé la seva dinàmica. Podreu trobar en ell informació sobre què és PISA i la OCDE, com són els exàmens, les mostres emprades i els resultats, què avalua i què cal tenir en compte, què pretén... I, sobretot, exposa de forma més detallada i exemplificada les tres competències que avalua: lectura, matemàtiques i ciències: INFORME PISA.