Convocatòria reunió Vocalia de Psicologia de la Intervenció Social

Benvolguts companys i companyes,

La Vocalia de Psicologia de la Intervenció Social, els integrants de la qual som professionals que compartim un àmbit enfocat tant en la investigació, intervenció, prevenció i promoció de l’autonomia de l’ésser humà, així com en la seva integració i col·laboració en la societat en la que vivim convoca, a tots els qui hi estigueu interessats/des, a la reunió que celebrarem el proper dia 27 de març de 2014, a les 19,30 hores a la seu del COPIB. Tots plegats, cercarem resposta a les reflexions generades davant la dificultat de combinar una heterogènia varietat d’activitats i funcions professionals del psicòleg/oga que treballa en la Intervenció Social (Joventut, Infància i Família, Discapacitats, Migració, Sexualitat, Violència de Gènere, Gerontologia i Envelliment, Drogodependències, Mediació i resolució de conflictes...) i de l’anàlisi de les necessitats emergents de tots els sectors implicats en la intervenció social.

L’objectiu d’aquesta reunió és prestar atenció i donar resposta a allò que vosaltres, com a professionals, demandau pel que fa a la Psicologia de la Intervenció Social i abordar les temàtiques de la intervenció social amb tota la seva complexitat i globalitat, així com impulsar directrius i iniciatives com la possible creació de grups de treball.

Vos convidam a participar i proposar idees que fomentin el desenvolupament i millora del nostre treball professional.

Tot esperant la vostra participació, rebeu una salutació,

Antònia Ramis
Vocal d’Intervenció Social
Vocal d’Emergències

Javier Torres
Degà del COPIB