Convocatòria de reunió de col·legiats/des de Menorca

Dia: Divendres 15 novembre 2013

Hora: 18:30 h.

Lloc: Seu del Consell Insular (Sala B2). Plaça de la Biosfera, 5 Maó

ORDRE DEL DIA:

  1. Programació Pla de Formació 2014.
  2. Preus matrícules cursos i beques 2014.
  3. Torn de perits per al 2014.
  4. Situació actual dels col·legiats de Menorca. Propostes de millora.
  5. Funcionament del Servei de Biblioteca del COPIB.
  6. Temes Junta de Govern.
  7. Creació grup de treball sobre mindfulness a Menorca.
  8. Planificació reunions any 2014.
  9. Altres.
  10. Precs i preguntes.