Comunicat del COPIB

El passat mes de febrer es va publicar en la Borsa de Treball del Collegi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) l'oferta d'una organització denominada Consejo Superior de Altas Capacidades en la qual seleccionaven un Gabinet de Psicologia a cada illa de la nostra comunitat. Una vegada enviat el currículum els/les candidats/es havien de realitzar un curs de formació amb un cost econòmic, terme aquest que no apareixia en l'oferta. Davant aquesta i altres irregularitats que vàrem constatar, es va sollicitar a l’entitat que ens fes arribar el conveni amb el Ministeri d'Educació. En no disposar el COPIB d’aquest conveni fins a dia d’avui, s’ha optat per eliminar l'oferta de la borsa de treball.

Vos pregam que si qualcun dels nostres collegiats/des s'ha matriculat al curs de formació ens ho comuniqui a fi de completar tota la informació i d'estudiar si prenem mesures legals contra aquesta organització des del COPIB o des del Consell General de Collegis Oficials de Psicologia d'Espanya, atès que han utilitzat la mateixa estratègia en altres collegis de psicòlegs.