Celebrats a Maó els tallers de “Comprensió i interpretació de dibuixos i d’històries en fillets, adolescents i adults” i “Escales d’intel·ligència de Wechsler des d’una perspectiva integradora clínica-psicomètrica-projectiva”

Amb gran acollida, interès i receptivitat, es va celebrar el divendres 27 de setembre al Consell de Menorca el taller de Comprensió i interpretació de dibuixos i d’històries organitzat pel COPIB, que va haver de penjar el rètol de “complet”. El taller, impartit pel psicòleg Javier Serapio (col- B702), es va realitzar seguint una dinàmica molt pràctica i participativa, sempre partint de l’observació de dibuixos reals a través dels quals es pogueren estudiar les principals diferències entre les produccions estructurals neuròtiques, psicòtiques i psicopàtiques, així com les variables més importants dels gràfics (mida, color, traç, emplaçament del dibuix…). Un dels punts que més va cridar l’atenció és l’observació d’alguns dels indicadors psicopatològics més importants (assetjament, abús, trastorns d’aprenentatge, agressivitat, desestructuració imminent…). Es va mostrar, a través de casos clínics reals, com correlacionaven amb altres proves projectives (Test Desideratiu, TRO de Phillipson…), amb tècniques com l’anàlisi de somnis, i àdhuc amb tècniques d’intel·ligència com les escales de Wechsler.

El dissabte 28 de setembre es va realitzar al mateix Consell de Menorca el Taller de les Escales d’Intel·ligència de Wechsler des d’una perspectiva integradora clínica-psicomètrica i projectiva. Es va mostrar el lloc privilegiat i organitzador que poden tenir aquestes proves dins el procés de devolució de resultats d’un psicodiagnòstic, mostrant en primer moment els resultats cognitius d’una manera molt gràfica per, a continuació, poder passar a explicar els apuntaments i el significat més emocional a través de les proves projectives. L’altre punt central del taller, sempre centrat amb l’anàlisi de molts de perfils reals, va ser la possibilitat d’aprofitar la valuosa informació clínica, predictiva i en moltes ocasions plena d’indicadors psicopatològics que correlacionen amb altres proves projectives. Es va seguir una guia de procediment integradora realitzada pel ponent, que facilita la interpretació, i que permet comprendre, amb algunes agrupacions de subtests, aspectes com la dinàmica de personalitat, el maneig de l’ansietat, la formulació d’hipòtesi sobre el tipus de vincle i estils de realització, l’esquema corporal…

Curs Menorca   Curs Menorca