Celebrada reunió del Grup de Treball de Psicologia de la Intervenció en Emergències i Catàstrofes a la seu del Consell General de PsicologiaEl passat 17 d’octubre de 2014, es va celebrar a Bilbao la reunió del Grup de Treball de Psicologia de la Intervenció en Emergències i Catàstrofes, amb l’assistència dels representants de tots els Col·legis Oficials de Psicologia de les diferents comunitats autònomes.

Aquesta reunió es va realitzar aprofitant el marc de celebració de la I JORNADA D’INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN CONTEXTS D’EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES, els dies 17 i 18 d’octubre, amb l’objectiu de facilitar un encontre entre professionals que pertanyen a distints tipus de recursos: sanitaris, de seguretat, de rescat o d’atenció social, vinculats a les situacions d’emergències i catàstrofes.

El coordinador del grup de treball de Psicologia de la Intervenció en Emergències i Catàstrofes, Javier Torres, en primer lloc, va agrair al representant de Bizkaia, l’organització de la Jornada i l’acolliment als representants del Grup de Treball. Seguidament, Torres va exposar la proposta de col·laboració amb les companyies aèries, i va informar de la reunió mantinguda amb la ministra de Transports amb l’objectiu de documentar davant l’Administració l’existència del Grup de Treball de Psicologia de la Intervenció en Emergències i Catàstrofes i oferir la possibilitat de col·laborar en els plans d’intervenció (fins data d’avui no hi ha hagut resposta).

Es va comentar la necessitat d’elaborar un Pla Global d’Intervenció en Emergències que justificàs la intervenció en qualsevol camp: ferroviari, aeri, marítim o navilieres. Per aquest motiu, es va proposar crear una Comissió de Treball amb la finalitat d’elaborar un document que reflecteixi el perfil i les funcions del psicòleg/oga d’emergències amb la finalitat de presentar-ho a les companyies de transport.

La representant a l’EFPA, va explicar la reunió celebrada a Praga, març del 2014, en la que es manifestà que el Consell d’Europa mai ha contactat amb el grup de treball d’assessorament, constituït a tal efecte, i que en aquests moments s’està qüestionant el rol d’un comitè específic i la seva existència. Va informar que s’ha realitzat formació als països de l’Est sobre Psicologia d’Intervenció en Emergències i que existeixen projectes europeus sobre:

  • Sostenibilitat dels models d’intervenció.
  • Models ètics.
  • Avaluació de la intervenció en emergències.
  • Estudis sobre l’evolució de la radicalitat en distints col·lectius d’afectats: víctimes del terrorisme, víctimes de desastres naturals...
  • La resiliència.

Es va informar de la proposta de Jornades Nacionals de Psicologia d’Emergències que segurament se celebraran a finals de 2015 a Ceuta.