Celebrada la reunió del Grup de Treball de Psicologia i Igualtat de Gènere del Consell General de la Psicologia a la seu de Sevilla del COP Andalusia Occidental

El passat 27 de novembre es va dur a terme a Sevilla la reunió del Grup de Treball de Psicologia i Igualtat de Gènere del Consell General de la Psicologia d’Espanya, a la qual hi estaven convocades totes les persones representants del Grup de Treball de cada COP.

A la reunió es repassaren els objectius i plans de feina que el Grup s’havia plantejat assolir aquest any 2015 dels quals s’han treballat els següents aspectes:

  • Elaboració a nivell estatal una “Guia de bones pràctiques” pels professionals que treballen en l’àmbit de la violència de gènere. En aquest punt cal remarcar les aportacions realitzades pel COPIB i altres COP les quals han contribuït a la redacció d’aquest document que es publicarà el pròxim any.
  • Redacció d’un document amb l’establiment d’un acord de mínims en matèria de Psicologia d’igualtat i Violència de Gènere per presentar-lo als grups polítics abans de la celebració de les eleccions generals. Aquest material ha estat elaborat per la coordinadora del Grup, Rosa Álvarez, i reivindica la necessitat d’abordar de forma igualitària en tot el territori espanyol l’atenció, l’assistència, el tractament i la intervenció en casos de violència de gènere així com la necessitat d’incloure la perspectiva de gènere a l’àmbit educatiu des d’edats primerenques per fomentar actituds igualitàries i de prevenció de la violència de gènere.

Per altra banda, es recordà la importància de continuar fomentant l’ús del llenguatge neutre no sexista i la necessitat de treballar la igualtat i la perspectiva de gènere de forma transversal des de diferents àrees de la Psicologia (Psicologia del treball, de l’esport, jurídica, educativa...). En aquesta línia, la coordinadora remarca la necessitat de seguir treballant aquest aspecte des de cada Col·legi per sensibilitzar d’aquestes qüestions a tots els col·legiats i col·legiades.

Finalment, s’anuncià que les VIII Jornades Nacionals contra la Violència de Gènere se celebraran el mes de novembre del 2016 a Sant Sebastià i centraran la major part del seu contingut en la relació entre la perspectiva de gènere, cultura i societat.