Celebrada la reunió del Grup de Treball de Psicologia i Igualtat de Gènere a la seu del Consell General de COPS

El passat 14 de març es va dur a terme la reunió del Grup de Treball de Psicologia i Igualtat de Gènere a la seu del Consell General de COPS de Espanya a Madrid, en la qual hi estaven convocats els responsables del Grup de Treball de cada COP.

La reunió s’inicià amb la presentació de la nova coordinadora del Grup, la Sra. María Rosa Álvarez, qui després de la lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior, plantejà diverses reflexions que encaminaren l’establiment d’objectius i plans de feina del Grup per a l’any 2015.

Una de les finalitats fonamentals del Grup de Treball és contribuir des de la Psicologia a la creació d’una societat més justa i igualitària, per aquest motiu es marcaren com a principals línies de treball:

  1. Abordar de forma igualitària en tot el territori espanyol l’atenció, l’assistència, el tractament i la intervenció en casos de violència de gènere.
  2. Reivindicar la necessitat de la presència de la figura dels professionals de la Psicologia amb formació específica en l’àmbit de gènere, a les institucions educatives, d’intervenció social, d’atenció primària a la salut o en totes aquelles organitzacions vinculades a l’estudi i abordatge de la igualtat i violència de gènere.
  3. Seguir apostant en l’àmbit educatiu per programes i activitats dirigides a la sensibilització i prevenció de la violència i el foment de la igualtat.
  4. Continuar fomentant l’ús del llenguatge neutre i la necessitat de treballar la igualtat i la perspectiva de gènere de forma transversal des de diferents àrees de la Psicologia (Psicologia del treball, de l’esport, jurídica, educativa...).
  5. Elaborar a nivell estatal una guia de bones pràctiques pels professionals que treballen en l’àmbit de la violència de gènere.
  6. Redactar un document en el que s’estableixi un acord de mínims destacant el paper fonamental que juga la Psicologia en qüestions relacionades amb la igualtat i la violència de gènere, per presentar-lo als grups polítics abans de la celebració de les eleccions generals.

Per altra banda, es continuà remarcant la importància d’aconseguir que a totes les universitats espanyoles s’inclogui en els estudis de Psicologia assignatures que continguin temàtiques d’igualtat i gènere, així com també la necessitat d’ampliar el concepte d’igualtat per poder respondre a altres qüestions com la diversitat sexual, transgènere...

Finalment, es va fer referència als eixos temàtics de les VII Jornades Nacionals contra la Violència de Gènere que enguany se celebraran el 27 i 28 de novembre a Sevilla i que se centraran sobretot en la intervenció específica de la violència de gènere.