Celebrada a Madrid la II Trobada Anual Interterritorial de Representants de l'Àrea de la Psicologia de l'Activitat Física i l’EsportEl passat 27 de juny es varen reunir a Madrid representants de l'Àrea de Psicologia de l'Activitat Física i l'Esport dels diferents Col·legis Professionals que componen el Consell, entre ells Castella-la Manxa, en el marc de la celebració de les "III Jornades Nacionals de Psicologia de l'Esport: Avanços Professionals".

Aquesta Àrea de la Psicologia és una de les primeres especialitzades que s'ha conformat com a Divisió, havent finalitzat d'estructurar la seva Coordinadora, i en la qual es continua amb el compromís de seguir amb les reunions anuals dels seus representants col·legials, així com d'incidir en la importància de la comunicació entre aquests representants.

Entre els punts tractats destacam els següents:

  • La situació d'intrusisme professional.
  • La importància d'establir una comunicació oberta amb altres col·lectius professionals que treballen en el tema de l’Esport com, per exemple, el col·lectiu de Fisioteràpia, Nutrició i Dietètica; amb aquesta finalitat va ser convocada una reunió a la qual només varen acudir representants del col·lectiu d'Educació Física i Fisioteràpia. Es pretén la regulació de les recents professions relacionades amb l'esport.
  • S'informa de la situació de la Psicologia de l'Esport, Exercici i Performance a Estats Units d’Amèrica i Sud-amèrica, bastant avançada quant a la seva implantació; no ocorre el mateix a Espanya. S'obre un debat sobre allò que inclou el concepte de Performance al nostre país.
  • La necessitat de la desvinculació amb l'aspecte clínic i que s'incideixi en la utilitat del professional de la Psicologia de l'Esport. Per a això seria interessant fer campanyes en diaris esportius sobre els beneficis de la Psicologia de l'esport perquè les persones que practiquen esport de manera professional no només van al psicòleg o psicòloga quan es troben en baix estat anímic.
  • Mobilitzar l'Àrea de Psicologia de l'Activitat Esportiva i de l'Esport, animant a col·legiats-des a la seva participació en la Divisió i a col·laborar de manera més activa. S'informa també que l'apartat d'aquesta àrea, dins del web del Consell, ha començat a funcionar, convidant-se a tots-es els seus integrants a visitar-la i fer aportacions. També es vol crear un espai conjunt dins del web per als Col·legis territorials que formen el Consell de la Psicologia.
  • La Coordinació entre els Col·legis de Psicologia quant a l'actualització del perfil professional i la col·laboració amb altres organitzacions afins a l'Esport i l'Activitat Física.
  • S'informa que el Consell General de Col·legis de Psicòlegs ha aprovat el procediment per a l'obtenció de l'acreditació en Psicologia de l'Activitat Física i de l'Esport. La Divisió de PACDF ha acabat l'engegada d'aquest procediment, així com els requisits per a l'obtenció de les possibles acreditacions.
  • Es pretén fer una especialització en Psicologia de l'Esport així com una certificació del mateix a nivell europeu.

També es va proposar la celebració d'una activitat conjunta en els Col·legis de Psicologia que componen el Consell a manera de Dia de la Psicologia de l'Activitat Física i Esport.

Finalitzada la reunió, es va continuar amb el programa de les III Jornades Nacionals de Psicologia de l'Esport amb la Taula debat sobre "Planificació del treball en Psicologia de l'esport" i finalitzant amb la ponència de clausura "El Psicòleg de l'Esport" a càrrec del representant del COP de Madrid i Membre de la Coordinadora de la Divisió de PACFD, Alejo García Naveira.

Les Jornades varen ser clausurades per Francisco Santolaya Ochando, president del Consell General de la Psicologia.