Celebració del taller “Quatre formes d’afrontar l’ansietat quan s’ha de rendir sota pressió” i presentació del llibre “Aprender de los campeones”

El passat 16 de desembre de 2011 es va organitzar a la seu del COPIB el taller amb el títol “Quatre formes d’afrontar l’ansietat quan s’ha de rendir sota pressió” a càrrec d’en Josep Marí Cortés, cap del departament de Psicologia del Centre d’Alt Rendiment Esportiu a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), el qual fa molts anys que exerceix professionalment com a psicòleg, no només amb esportistes d’alt nivell, sinó amb altres professionals d’altres àrees.

 

La seva presentació es va iniciar amb una explicació de les diferents maneres amb què les persones s’enfronten a situacions de pressió. L’exposició es va acompanyar de molts d’exemples i, fins i tot, la realització d’exercicis perquè els assistents comprovassin per ells mateixos el que se’ls havia explicat.

 

L’assistència a aquesta activitat, tant de psicòlegs com d’altres professionals, va ser molt nombrosa, i les primeres valoracions fetes pels assistents varen ser molt favorables. Podríem assegurar que el tema i l’experiència professional d’en Josep Marí va fer que els assistents realment aprofitassin aquesta oportunitat per ampliar els coneixements en aquest tema.

 

Just en acabar el taller vàrem aprofitar per fer la presentació del llibre del qual Josep Marí n’és l’autor i que es titula “Aprender de los campeones”. Ens va explicar que uns dels seus objectius a l’hora d’escriure’l va ser el d’intentar arribar a tothom (no només psicòlegs), que en ell havia posat tot el que ha après després de molts anys de treballar amb esportistes d’alt nivell, i que es pot aplicar fora de l’àmbit esportiu.

 

Els assistents varen fer algunes qüestions relacionades amb els continguts exposats en el llibre i, a més, aprofitant l’experiència i els grans coneixements que en Josep Marí té, per demanar altres qüestions que s’havien trobat en la seva feina.

 

Només puc dir que recoman la lectura del llibre anomenat perquè conté plantejaments i exemples dels qui han sigut campions que ens poden ensenyar molt.

 

Juan Tomás Escudero López

Vocal Psicologia de l’Esport COPIB