Celebració de la reunió del Grup Europeu de Magistrats per a la Mediació (GEMME) a Menorca

Amb motiu de la constitució del grup de treball de Menorca del Punt Neutre de Professionals jurídics per al desenvolupament de la mediació, promogut per GEMME (Grup Europeu de Magistrats per a la Mediació), celebrada el passat dia 11 de febrer de 2013, es convocà al COPIB a dita reunió, acudint Maite Ferrero (vocal de la Junta del COPIB).

 

Assistiren jutges, fiscals, advocats, notaris, agents judicials, procuradors, educadors socials, psicòlegs, treballadors socials, mediadors i representants de cambres de comerç.

S'inicià la reunió explicant breument la necessitat de promoure la mediació en el sistema judicial, ja que, a partir de la directiva europea de serveis i la seva posterior transposició a la legislació espanyola, sorgeix la necessitat d'estendre la mediació en el sistema de justícia i promoure aquest mètode en l'àmbit civil, mercantil i comercial.

Es posà de manifest la necessitat de la creació de grups de treball en diferents ciutats i províncies espanyoles, així com també a Mallorca i a Eivissa.

Es proposà crear un grup de treball a Menorca creant quatre comissions, per seguir el mateix model de tot l'estat:

a)      Comissió per al desenvolupament de protocols de derivació.

b)      Comissió per a l'elaboració de Guies de Bones Pràctiques.

c)       Comissió per al foment i la divulgació de la mediació en les professions jurídiques.

d)      Comissió per a la preparació del Simposi estatal sobre Mediació que se celebrarà en el Caixaforum de Madrid en setembre, per posar en comú totes les conclusions dels grups de treball.

 

La representant del Col·legi de Psicòlegs, demanà si qualsevol col·legiat pot posteriorment apuntar-se a algun dels grups de treball, i si hi haurà alguna persona que s'encarregui de coordinar-ho, per remetre als col·legiats que hi poguessin estar interessats.

 

Els responsables del Gemme passaran informació sobre l'inici de les reunions de la comissions i sobre l'avanç dels treballs.

 

Finalment la representant del COPIB proposa enviar un e-mail als col·legiats de Menorca amb aquesta informació per si algun d'ells pogués estar interessat a participar en aquesta iniciativa indicant si es volen incorporar a alguna de les comissions de treball.