Celebració de la reunió de la Junta del COPIB amb els/les col·legiats/des de Menorca

El dimarts dia 25 del passat mes de setembre es varen reunir a Menorca, el president del COPIB, Javier Torres, el tresorer, Fernando Rivera, i la vocal de Menorca, Teresa Ferrero, amb els col·legiats de l’illa.

El tema principal de la convocatòria era explicar el procediment a seguir per poder sol·licitar l'acreditació de psicòleg general sanitari pel que va haver-hi gran assistència de col·legiats, la qual cosa significa l'interès d'aquest tema i la preocupació dels psicòlegs perquè es reconegui la Psicologia com a professió sanitària.

Es van tractar altres temes d'interès general, com el canvi de l'IVA i l'augment de les retencions, els cursos i conferències online i la possibilitat de dur-ho a terme, les propostes de formació per a l'any 2013, etc.

Finalment, es va parlar sobre com establir una comunicació mes fluïda entre els col·legiats de Menorca, fomentant la comunicació entre nosaltres per poder conèixer-nos i dur a terme temes d'interès general per tots nosaltres.