Celebració de la reunió de la Coordinadora de l'ârea de Psicologia del Trànsit i Seguretat

El passat 13 d'abril de 2013, es va celebrar a la seu del Consell General de la Psicologia de Espanya (COP), a Madrid, la reunió anual de l'Àrea de Psicologia del Trànsit i Seguretat, en la qual el COPIB va participar-hi des de la vocalia de Trànsit i Seguretat.

Entre els molts assumptes tractats, volem destacar i donar-vos a conèixer el treball que aquesta àrea ha anat fent en aquests últims anys.

D'una banda, es va aprovar la passada d'una enquesta sobre el treball i les condicions dels professionals de la psicologia en els centres de reconeixement de conductors (CRC), que pròximament vos arribarà a tots els col·legiats i col·legiades, i de la qual se n’espera una resposta massiva.

Un altre aspecte important que es va tractar va ser l'aprovació d'una comissió de treball per elaborar el procediment per al reconeixement com a professionals de l'avaluació psicològica en els CRC, a tots aquells professionals de la psicologia que així ho desitgin, i sobre la base dels criteris que estableixi el Consell General.

Des de fa uns mesos s’està treballant en l'elaboració d'un document que estableixi el perfil professional de la Psicologia del Trànsit i Seguretat. Malgrat que està molt avançat dit esborrany, s'està concretant en la definició de l'àrea, l'especialització professional, l'expressió de les competències professionals, tant exclusives com a recurrents, i el reconeixement de la formació realitzada des de 1982.

Així mateix, es va aprofitar la gran participació dels diferents col·legis professionals, representant a totes les comunitats autònomes, per a debatre i posar en comú la situació actual en cada àmbit territorial dels diversos col·legis, en temes com el desenvolupament i engegada de les unitats de coordinació en matèria de víctimes d'accidents de trànsit, implantades des de les diferents direccions general de trànsit, les quals no estan encara en desenvolupament i en les quals no s'han fet convenis de col·laboració amb els diferents COP. Se sol·licità una reunió del COP amb la DGT, per cercar diferents alternatives, en les quals hi puguem participar.

S'està treballant en el disseny d'un curs introductori de Psicologia del Trànsit i Seguretat per realitzar-ho a través del FOCAD i s'animà en el disseny de diferents accions formatives sobre aquest tema.

Volem comentar-vos també que la trobada va servir per oferir-nos, als participants, una visió concreta de com s'està treballant a Europa a través de l‘EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations), la formació dels professionals de la psicologia en aquesta àrea, en concret. Se'ns va exposar el model d'Eslovàquia. Així mateix vàrem conèixer les novetats i actuacions a nivell europeu que s'estan duent a terme. Els materials i documents referent a això es poden visitar a través del web de l’EFPA, http://www.efpa.eu/