Celebrada la reunió anual de representants de l’Àrea de Psicologia i Igualtat de Gènere al COPIB

Publicado el 10 de Diciembre de 2019

Dins el marc de les XI Jornades Nacionals de Psicologia contra la Violència de Gènere, l’horabaixa del passat 23 de novembre se celebrà a la seu del COPIB la reunió anual de l’Àrea de Psicologia i Igualtat de Gènere del Consell General de la Psicologia a la que hi assistiren els i les representants d’aquesta Àrea dels diferents COPs d’Espanya.

El COPIB fou representat per la vocal d’Igualtat i Gènere, Ana María Madrid.

Durant la reunió es va fer una revisió dels projectes en els quals s’està treballant des dels grups de treball de prevenció i coeducació, intervenció i tractament, formació, investigació i visualització.

En aquest sentit, el treball que s’està desenvolupant pels grups de treball és el que s’exposa a continuació:

-Prevenció i coeducació: entre altres qüestions, es proposa elaborar una guia professional que especifiqui en quines tasques i accions concretes està involucrada la figura professional de la psicologia en el treball d’aspectes preventius i educatius. Per altra banda, també s’acorda començar a estudiar la possibilitat de realitzar una campanya a nivell estatal de sensibilització sobre la necessitat de la coeducació per a prevenir les violències masclistes dirigida tant a professionals com a la societat en general.

-Intervenció i tractament: S’exposa la necessitat de seguir recollint informació sobre els protocols que actualment s’estan emprant en intervenció i tractament però es focalitza el treball en conèixer com s’està materialitzant aquesta atenció en fills i filles de dones que han patit o pateixen violència de gènere. Així mateix sorgeix la necessitat de fer un recull de com s’està procedint en diferents comunitats autònomes en referència a l’autorització, consentiment i/o informació per part de l’agressor en casos de necessitat de tractament o intervenció amb menors.

-Formació: s’exposa la possibilitat d’elaborar un qüestionari per poder-lo passar a ponents i/o docents de cursos i formacions que es tenguin programades als diferents COPs d’Espanya per avaluar si estan tenint en compte la perspectiva de gènere.

-Investigació: Es planteja construir un qüestionari per avaluar el perfil de la nostra professió des de la perspectiva de gènere i per tal efecte s’enviarà des del Consell a tots els COPs un qüestionari perquè el col·lectiu col·legial pugui respondre’l.

-Visualització: es dona la consigna que als webs de tots el COPs aparegui algun element gràfic permanent que promogui la igualtat i el bon tracte. Per altra banda es fa una revisió general de quines accions concretes s’estan duent a terme als diferents COPs del país.

Per altra banda, a part dels temes comentats també s’exposaren altres qüestions com:

-Revisió del Programa polític i objectius anuals de l’Àrea de Psicologia i Igualtat de Gènere per l’any 2020.