CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ del Grup de Treball de Resolució de Conflictes dins l’Àmbit Familiar (ARCF)Convocam a tots els interessats en participar a la PRIMERA REUNIÓ del Grup de Treball de Resolució de Conflictes dins l’Àmbit Familiar que tindrà lloc el dimecres dia 17 de febrer de 2016 a les 19:00 h. a la seu del COPIB on estan convocats tots els col·legiats interessats amb aquest camp o que ja treballin en resolució de conflictes familiars, mediació, ruptura/divorci.

L’ORDRE DEL DIA serà el següent:

  1. Objectius del grup de treball.
  2. Diferents àmbits d’intervenció cara al conflicte familiar/família en crisi.
  3. La funció del psicòleg i evitar intrusisme professional.
  4. Opció de formació necessària dins aquesta àrea.
  5. Torn obert de paraules.

Marilén Villalonga Ramis (B-00640)
Coordinadora del Grup de Treball ARCF