Constitució del Grup de Treball de Psicologia i Discapacitat Intel·lectual del COPIB

El passat 8 de setembre de 2014, la Junta Permanent del COPIB va aprovar la creació d’un grup de treball que sorgeix de la motivació per estudiar i dinamitzar temes i àrees que reflecteixin la situació actual de la Psicologia.

GRUP DE TREBALL:
PSICOLOGIA I DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

Coordinador: Vicenç Ferretjans Moranta (col·legiat B-01500).

Objectius:

  • Donar a conèixer la figura del psicòleg en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual, mostrant les àrees d'intervenció des de les quals pot actuar en aquest àmbit (clínica, educativa, social, familiar...)
  • Utilitzar les relacions institucionals del COPIB com a suport per fomentar la inclusió a la universitat de programes formatius relacionats amb la discapacitat intel·lectual.
  • Crear un grup de referència que aglutini les necessitats, dubtes, etcètera, de tots aquells psicòlegs que exerceixin la seva professió en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual o d'aquells col·legiats interessats en el tema.
  • Promoure jornades, sessions clíniques, actes, cursos, intercanvis d'informació / experiències, etcètera, relacionades amb la discapacitat intel·lectual.

Activitats:

  • Reunions de feina amb un enfocament de treball en equip que permeti la investigació, divulgació, creació d'eines i aprofundiment en diversos temes d'interès general en el grup.
  • Promoure jornades, sessions clíniques, actes, cursos, intercanvis d'informació / experiències, etcètera, relacionades amb la discapacitat intel·lectual.

Necessitats:

  • Comptar amb un espai i recursos per poder dur a terme les reunions del grup.
  • Contactar amb els grups de treball sobre discapacitat intel·lectual que s'hagin fundat en altres col·legis autonòmics de psicòlegs de l'Estat.
  • Establir línies de col·laboració en els temes comuns que afectin altres grups de treball del COPIB.