Canvi de coordinador dins el Grup de Treball de Psicooncologia i Pal·liatius balear

Es posa en coneixement general que el nou coordinador del Grup de Treball de Psicooncologia i Pal·liatius balear és el col·legiat número B-02736, Pablo Rodríguez González.