CURS: intervenció a domicili per a famílies disfuncionals: valoració, intervenció, actuacions tècniques, avaluació i presa de decisions


Es vol promoure el desenvolupament de competències i habilitats per al desenvolupament de la psicologia a domicili des d'una perspectiva sistèmica, considerant la realitat i necessitats socials actuals, conèixer les característiques de l'atenció domiciliària i una nova metodologia de treball, i aprofundir en els trastorns que major prevalença tenen en l'entorn domiciliari... Amb LUCÍA FEITO CRESPO Psicòloga (col·legiada M-31793). Màster en Teràpia Familiar Sistèmica i de Parella a U.P. Comillas Madrid. Màster en Psicomotricitat i Atenció Primerenca a Psicopraxis Madrid. Coordinadora d’Apoyo Psicológico en Casa. Professora a la Universitat Europea.

Precio:
  • Col·legiats/des Mallorca 65€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 32,5€
  • Col·legiats/des membres GT resolució de conflictes 52€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 55€
  • Estudiants de Psicologia precol·legiats 35€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 45€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des 85€