CURS: Conteteràpia: contes com a eina terapèutica per a abordar diverses situacions de l'actualitat, així com acompanyar en dificultats evolutives


Es realitzarà un recorregut de la utilització de la ‘conteteràpia’ en casos de: adopció, assetjament escolar, abús sexual, algun familiar amb càncer, separació dels pares, dol o trauma. S'abordarà el maneig d'aquestes situacions amb nins i nines en edats compreses entre els 3 i els 10 anys, a través dels ‘Senticuentos’. Així mateix, es presentaran diversos contes com a eina per a abordar situacions de conflicte en l'etapa evolutiva entre els 2 i els 6 anys: pors evolutives, control d'esfínters, somni, menjar… a través dels ‘Crececuentos’. Dotant a l'alumne/a de la capacitat d'ús, maneig i abordatge d'aquesta tècnica, tant en l'àmbit clínic, sanitari, educatiu, com familiar. Amb MERCEDES BERMEJO BOIXAREU Psicòloga, psicoterapeuta infantojuvenil. Fundadora i directora de Psicólogos Pozuelo. Coordinadora de la Secció de Psicologia Clínica i de la Salut del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Madrid.

Precio:
  • Col·legiats/des Mallorca 40€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 20€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 30€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 20€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 30€