Sobre el col·legi

El colegio

El colegio

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) és una Corporació de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. La seva missió és vetlar per la qualitat de les intervencions professionals, preservant i donant suport a la praxi de cada actuació, garantint als ciutadans l’òptima qualitat de l'atenció i el servei. El COPIB innovarà, desenvoluparà i implementarà serveis professionals competitius en consonància amb l'exercici de la professió i fomentarà els avantatges derivats del pes de ser un col·lectiu. El COPIB vol ésser la entitat col·legial professional de la psicologia a les Illes Balears, promovent valors que ofereixin rellevància institucional i prestigiïn els seus membres, de manera que aquests trobin en el seu si, el millor suport per al creixement personal i professional.

Colegiados/as

Servicios a colegiados

Leer más
Ciudadanía

Servicios a ciudadanos

Leer más
Actualidad

Noticias

Leer más
Formación

Cursos Propios

Leer más
Logo COPIB
| 1841
Colegiados/as
| 430
Formaciones
| 2003
Noticias de Actualidad

Servicios para Colegiados

Psicòleg/a Especialista en Psicoteràpia

La Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA), conoce que hay profesionales que están en posesión de una formación especializada en Ps...

SOAP (Servei d’Orientació al Professional de la Psicologia)

Les funcions del nou Servei d'informació d’Orientació al/ la psicòleg/oga (SOAP) són: Informar sobre aspectes tècnics o administratius relatius...

Servicio de Asesoria Jurídica

Les necessitats i demandes d'assessorament jurídic dels col·legiats en exercici de la professió -o no-, van motivar que en el mes de gener de l'any 19...

Servicios para Ciudadanos

Buscador de Colegiados

Buscador de Colegiados

Llistats definitius perits psicologia 2020

1.- S’adjunta el llistat definitiu en el llistat del torn de perits 2020 per complir els següents requisits: * Requisit 1.- Estar col·legiat/da....

Listados definitivos peritos psicología 2021

1.- S’adjunta el llistat definitiu en el llistat del torn de perits 2021 per complir els següents requisits: * Requisit 1.- Estar col·legiat/da....