El Col·legi

Recomanacions Deontològiques

Una de les funcions més importants del COPIB és el control deontològic de la professió. La labor que en aquest sentit realitzen els membres de la Comi...

Documentació per col·legiar-se

Requisits imprescindibles per col•legiar-se 1. Títol original i fotocòpia de ser llicenciat/graduat en Psicologia (per les dues cares). 2. En c...

Portal de Transparència

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears està compromès amb les pràctiques del bon govern corporatiu, la transparència de la seva ges...

Finestreta Única COPIB

Documentació per Col·legiarse Documentació administrativa Estatuts del COPIB Codi Deontológic del psicóleg...

Convenis signats pel COPIB

Conveni de collaboració entre la Conselleria d’Administracions Públiques i el COPIB per a les avaluacions de l’ús d’armes de foc cossos de polici...

Memòria de gestió 2017

MEMÒRIA DE GESTIÓ 2017 DEL COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE LES ILLES BALEARS. El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) ha...

Docimoteca del COPIB

El COPIB engega el servei de Docimoteca pel préstec i correcció de test

Protecció de dades i privacitat

Nou Reglament General de Protecció de Dades. Amb relació a designar o no un delegat de protecció de dades. Actualitzar la vostra subscr...

Eleccions COPIB 2019-2022

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ELECTORAL I PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES VÀLIDAMENT PRESENTADES. ACTA DEL SORTEIG DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ ELE...

Memòria de gestió 2018

Un any més feim balanç de l'activitat realitzada per aquesta Corporació Professional, la seva Junta de Govern i col·legiats/des durant l'any 2018. Una...

Coronavirus: Informació per a professionals de la psicologia

1.- Informació important del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears. 2.- El COPIB elabora un conjunt de recomanacions per...

Memòria de gestió 2019

Un any més feim balanç de l'activitat realitzada per aquesta Corporació Professional, la seva Junta de Govern i col·legiats/des durant l'any 2019....