CURS ONLINE: Estratègies terapèutiques en la psicologia afirmativa LGBQ+


Atenció! Termini d'inscripció ampliat al 29 de gener de 2021.

Es vol dotar als/a les professionals assistents d'una base conceptual i pràctica perquè puguin qüestionar el marc heteronormatiu en el qual s'han format i potenciar una aproximació terapèutica més diversa i inclusiva. Amb PAULA ALCAIDE BARBERO, Psicòloga (col·l. COPC-20186). i psicoterapeuta especialitzada en dones lesbianes i bisexuals: Psicologia Afirmativa LGBQ. Postgrau en Teràpia Breu Estratègica. Màster en Psicoteràpia. Màster en Gènere, Dones i Ciutadania. LGBT Affirmative Psychology – Califòrnia Marriage and Family Association.

ACCÉS AL PROGRAMA DEL CURS.

Preu:
  • Col·legiats/des COPIB i altres COPS 25€
  • Col·legiats/des associats/des de COPs a nivell internacional 30€
  • Col·legiats/des integrants de GT del COPIB 20€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 15€
  • Estudiants psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 10€
  • Estudiants pre-col·legiats 5€
  • Altres professionals 40€