REUNIÓ de la junta del COPIB amb els/les col·legiats/des d'Eivissa i Formentera


La finalitat és tenir un contacte més directe entre la Junta del COPIB i els/les col·legiats/des d'Eivissa i Formentera que serveixi d’intercanvi d’informació, suggeriments, propostes de millora i necessitats, així com per donar resposta a tots els temes col·legials que afecten a la professió.

L’horari de la reunió serà de 20:00h a 21:30h