CURS ONLINE: La intervenció del/la professional de la psicologia en els punts de trobada


Es donarà a conèixer què és la intervenció del/la professional de la psicologia en els Punts de Trobada Familiar (funcions, accions que es duen a terme, objectius, perfils de les famílies usuàries...) Amb VANESSA ALBERTÍ CAMPINS Psicòloga (col·l. B-01529). Codirectora del Centre d’Atenció Integral a la Família (CAIF), mediadora familiar i coordinadora de parentalitat, directora dels punts de trobada familiar de les Illes Balears; i ESTEFANIA CANO RIBAS, Psicòloga (col·l. B-01694). Codirectora del Centre d’Atenció Integral a la Família (CAIF), mediadora familiar i coordinadora de parentalitat, directora dels punts de trobada familiar de les Illes Balears.

ACCÉS AL PROGRAMA DEL CURS.

Preu:
  • Col·legiats/des COPIB i altres COPS 20€
  • Col·legiats/des associats/des de COPs a nivell internacional 25€
  • Col·legiats/des integrants de GT del COPIB 15€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 10€
  • Estudiants psicologia. Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 10€
  • Estudiants pre-col·legiats 5€
  • Altres professionals 30€