CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ de la Vocalia de Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans


Convocam a tots/es els/les interessats/des en participar en la Vocalia de Psicologia del Treball, Organitzacions i RRHH, a la reunió que tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 2020 a les 19:00 h. mitjançant de la plataforma zoom. Interessats enviar correu a: mlbarrosgarrido@gmail.com

L' ordre del dia serà el següent:

1.- Coneixement de les necessitats i propostes dels membres de la vocalia.

2.- Informació sobre l’Europsy de RRHH.

3.- Torn obert de paraula.


Lourdes Barros Garrido, col·legiada (B-02721)
Vocal de Psicologia del Treball, Organitzacions i RRHH