CURS: Com gestionar el dol en el centre educatiu


Es vol contextualitzar el procés de dol, emmarcar el procés de dol en el context educatiu, exposar la simptomatologia de dol en funció del moment evolutiu, i aprendre pautes, tècniques i estratègies per a gestionar el dol dels alumnes des del centre educatiu. Amb PABLO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Psicòleg (B-02736). Psicooncòleg a l'Associació Espanyola Contra el Càncer. Psicòleg d’emergències i àmplia experiència en el tractament del dol.

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca 70€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 35€
  • Col·legiats/des integrants GT Educació, GT pal·liatius i Grup d’intervenció psicològica en emergències i catàstrofes 55€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 60€
  • Estudiants de Psicologia precol·legiats 40€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 50€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 90€