TALLER: Introducció al human resources analytics (HRA)


Els objectius del curs són entendre quines són les idees bàsiques i elements que giren al voltant del HRA per a comprendre el seu abast., contextualitzar el HRA en el marc apropiat: el comportament organitzacional, conèixer els principals models teòrics sobre els tòpics més habituals en HRA i aprendre a generar nous models sobre altres aspectes d'interès, i realitzar un primer acostament al desenvolupament de projectes HRA. Amb DAVID AGUADO, Psicòleg (col·legiat núm. M-31305). Professor de Psicologia. Universitat Autònoma de Madrid. HR Analytics Associate Professor de l’Instituto de Ingeniería del Conocimiento (Madrid). Responsable de CAMTO.

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca 70€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 35€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 55€
  • Estudiants de Psicologia precol·legiats 35€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 45€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des 85€