CURS. PLATAFORMA ZOOM: Introducció al human resources analytics (HRA)


Els objectius del curs són entendre quines són les idees bàsiques i elements que giren al voltant del HRA per a comprendre el seu abast., contextualitzar el HRA en el marc apropiat: el comportament organitzacional, conèixer els principals models teòrics sobre els tòpics més habituals en HRA i aprendre a generar nous models sobre altres aspectes d'interès, i realitzar un primer acostament al desenvolupament de projectes HRA. Amb DAVID AGUADO, Psicòleg (col·legiat núm. M-31305). Professor de Psicologia. Universitat Autònoma de Madrid. Investigar Senior y responsable de CAMTO al Instituto de Ingeniería del Conocimiento (Madrid).

ACCÉS AL PROGRAMA DEL CURS.

Preu:
  • Col·legiats/des COPIB i altres COPS 30€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 20€
  • Estudiants de Psicologia precol·legiats 20€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 20€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 45€