CURS: Aplicació, correcció i interpretació de l'escala WISC-V (escala d'intel·ligència de Wechsler per a nins – V)


Atenció! Nova data.

Es donarà una visió general de l'eina, així com dels diferents subtests, incidint en els canvis respecte a edicions anteriors. Aporta coneixement sobre les diferents puntuacions i índexs, la interpretació dels resultats i estudis amb grups especials, i revisió de casos pràctics. Impartit per personal de Pearson Clinical a Espanya.

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca 70€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 35€
  • Col·legiats/des integrants GT Educació 56€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 60€
  • Estudiants de Psicologia precol·legiats 40€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 50€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 90€