CONFERÈNCIA: La figura del coordinador de parentalitat i el rol del professional de la psicologia en els processos civils de família


Conferència sobre parentalitat a càrrec de NÚRIA CALDERER PÉREZ, psicòloga General Sanitària (COPC-3999). Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Formació en Psicologia Clínica, Jurídica, Mediació i Coordinació de Parentalitat. Experiència com a psicòloga familiar i infantil des de 1983, mediadora familiar des de 1999 i habilitada pel Centre de Mediació en Dret Privat de la Generalitat de Catalunya. Directora del Punt de Trobada-ACDMA i coordinadora dels Punts de Trobada de l'Entitat des del 2005 al 2019. Coordinadora de parentalitat habilitada pel COPC des de l'any 2016.
Així mateix, és docent en diversos màsters universitaris des de l'any 2005, en nombrosos cursos principalment de Mediació, Coordinació de Parentalitat, Deontologia i Ètica Professional.