CURS: Intervenció en crisi amb violència de gènere i multiculturalitat i dol en les diferents religions


El curs vol dominar els conceptes, indicadors i criteris d'intervenció dels professionals de la psicologia en els casos de violència de gènere, i conèixer i aprendre les característiques específiques que tenen cadascuna de les confessions religioses i culturals més habituals a Espanya en relació amb l'atenció a les persones en el procés de dol, per a poder donar una resposta més ajustada a les necessitats de suport psicològic respectant les seves particularitats. Amb LOURDES MARÍA FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, Psicòloga (col·l. M-21117). PGS. Màster en psicologia clínica i en psicologia d'emergències. Membre de la Xarxa d'Atenció a Víctimes del Terrorisme. Integrant del comitè de coordinació de la Xarxa Iberoamericana de Psicologia d'Emergències. Ha treballat a l'Institut Anatòmic Forense de Madrid per a l'atenció a familiars després de defuncions traumàtiques i psicòloga voluntària en el servei de SAMUR-PC de Madrid. Ponent a jornades i congressos de Psicologia i col·laboradora amb mitjans de comunicació.
Preu:
  • Col·legiats/des d'Eivissa i Formentera 35€
  • Col·legiats/des Mallorca i Menorca: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 17,5€
  • Col·legiats/des integrants del GIPEC IB (matrícula subvencionada per l’112) 0€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 25€
  • Estudiants de Psicologia precol·legiats 15€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 15€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 50€